Meer lezen over

Depressie

Een depressie is meer dan een dip. Mensen die depressief zijn, hebben een psychische stoornis. Dit klinkt heftig en dat is het ook. Zo’n echte depressie noemen we een klinische depressie.

We are all in the gutter, but some of us look at the stars.
- Oscar Wilde

Een klinische depressie

Als je depressief bent, is alles je al snel teveel. Dat heeft z’n weerslag op je vriendschappen, relaties en natuurlijk ook op je prestaties op school of je werk. Je hele leven lijdt onder je depressie. En dan duurt zo’n depressie ook nog eens behoorlijk lang. Kijk voor meer informatie bij depressie.

Een dip

Een dip heb je veel korter. Zoals mensen kunnen zeggen: “ik ben een beetje depressief vandaag”. Natuurlijk kan ook een dip vervelend zijn, want je kampt dan met depressieve klachten, zoals:

piekeren
somberheid

eenzaamheid
slaapproblemen

negatieve gedachten
verdriet
angst

Dip-tips

Heb je een dip? Klik dan op een van de opgesomde (bovenstaande) klachten en ga aan de slag met de tips op die pagina.

Test jezelf

Doe de depressietest om erachter te komen of je last hebt van een dip of een depressie.

© 2016 TRIMBOS-INSTITUUT
www.trimbos.nl