Familievan.nl

Familievan.nl is een initiatief van Indigo en biedt informatie en steun aan volwassenen vanaf 24 jaar,  die partner, familielid of vriend (in) zijn van iemand die psychische problemen heeft.

Programma

Begeleiding: 

Geen

Lengte / de duur: 

Niet van toepassing

Kosten:

Gratis

Programma

U vindt op deze site:
-    informatie over psychische problemen
-    tips over omgaan met psychische problemen
-    tips over hoe u zelf op de been blijft
-    informatie over cursussen en informatiebijeenkomsten
-    e-mailcoaching door een deskundige
-    informatie over mogelijkheden voor hulp.

© 2016 TRIMBOS-INSTITUUT
www.trimbos.nl