single.php
. . . Hulp Systeemtherapie

Systeemtherapie 

Wat is systeemtherapie? 

Systeemtherapie is een vorm van psychologische behandeling. Het idee achter deze behandeling is dat psychische problemen meestal niet op zichzelf staan. Dit betekent dat er bij psychische problemen vaak ook andere dingen meespelen. Zoals hoe je leeft en hoe je met andere mensen omgaat. Dit noemen we ook wel ‘het systeem’.  Door ‘het systeem’ beter te begrijpen, en zo nodig aan te passen, kun je de psychische problemen oplossen.  

Bij systeemtherapie zijn daarom ook belangrijke mensen uit je naaste omgeving betrokken. Dit kunnen je partner, ouders, broers/zussen, kinderen, vrienden of collega’s zijn.  

Hoe werkt systeemtherapie?

Bij systeemtherapie kijkt de systeemtherapeut niet alleen naar jou als persoon, maar ook naar hoe je met andere mensen omgaat. Zoals met mensen binnen je gezin, familie of vriendengroep. Soms komen deze mensen mee naar de gesprekken met jou en de systeemtherapeut.  

Het doel van de systeemtherapie is elkaar beter te begrijpen, elkaar meer te kunnen steunen en samen te zoeken naar oplossingen.  

Voor wie is systeemtherapie?  

Systeemtherapie kan jou helpen als je vaker dezelfde problemen ervaart met belangrijke mensen om je heen. Deze problemen kunnen negatieve gevolgen hebben, zoals ruzie.  

Het kan dan goed zijn om de ander te betrekken bij de behandeling. Je vormt door de therapie opnieuw een team met de belangrijke mensen uit je omgeving, waarbij iedereen weet hoe je goed met elkaar om kunt gaan.  

Hieronder noemen we voorbeelden waarbij systeemtherapie kan helpen:  

  • Je hebt een gokverslaving en je ontvangt geld van je moeder. Zij helpt je op die manier onbedoeld met je verslaving. Om de verslaving te doorbreken, is het goed je moeder te betrekken bij de behandeling. 
  • Je bent een puber die het niet eens is met de opvoeding thuis. Je moeder is strenger dan je vader. Door je ouders te betrekken bij de behandeling, kunnen ze samen een duidelijke boodschap geven aan jou.  
  • Je voelt je somber. Je bent gewend dat iedereen in jouw huis zijn eigen gang gaat en niet echt met elkaar praat. Het kan helpen je gezinsleden bij de behandeling te betrekken zodat dat zij je meer kunnen steunen.   
  • Je ouders zijn gescheiden en je vader heeft een nieuwe relatie. Tijdens therapie kijk je hoe iedereen een plek heeft en zich gehoord voelt.  

Hoe ziet de behandeling van systeemtherapie eruit? 

Samen met de belangrijke mensen uit jouw omgeving voer je gesprekken. Dit gebeurt alleen met jouw toestemming en na overleg. Je kunt aangeven dat bepaalde dingen vertrouwelijk zijn. En dat bepaalde dingen niet met anderen gedeeld hoeven te worden.  

Systeemtherapie gebeurt onder begeleiding van een systeemtherapeut. De therapeut probeert eerst duidelijk te krijgen hoe de relaties in elkaar zitten. Vervolgens onderzoeken jullie samen de problemen: hoe zijn ze ontstaan en op welke manier hebben ze invloed op jullie? Daarna kijken jullie naar wat er moet veranderen om de relatie te verbeteren. Hierbij kijk je samen naar de positieve eigenschappen van iedereen en naar betere manieren om met elkaar te praten.   

Hoelang duurt systeemtherapie? 

Hoelang systeemtherapie duurt, verschilt per persoon. Het hangt af van wat je wilt bereiken en hoe ingewikkeld je problemen zijn. Sommige mensen hebben een paar gesprekken nodig, anderen wat meer. De systeemtherapeut bespreekt samen met jou wat gewenst is.  

💬 Heb je een vraag over dit onderwerp? Voor jezelf of voor een ander?

Of wil je meer weten over de informatie op deze website? Je kunt (anoniem) je vraag stellen per telefoon (0900-1994, 10ct per minuut), chat of mail.

> Bekijk de openingstijden en meer informatie

Stel een vraag
Scroll naar boven