single.php
. . . Psychische aandoening Autisme: wat je moet weten

Alles over autisme

Als je autisme hebt, verwerk je informatie op een andere manier. Je zintuigen zijn extra gevoelig en raken snel overprikkeld. Als je bijvoorbeeld iets hoort, ziet, ruikt, proeft of voelt, ervaar je dit heftiger. Ook heeft iemand met autisme moeite met veranderingen en sociaal contact. Dit zorgt vaak voor uitdagingen in het dagelijkse leven, zoals op school of op het werk. Hieronder lees je wat autisme is, welke symptomen erbij horen en hoe je ermee om kunt gaan.

Eén naam: autismespectrumstoornis (ASS)

Vroeger werden er verschillende autisme-stoornissen beschreven. Deze zijn nu allemaal samengevoegd. Er is nu nog maar één naam: autismespectrumstoornis (ASS). Het woord ‘spectrum’ in deze naam geeft aan dat autisme zich op verschillende manieren kan laten zien. De symptomen en de invloed op het dagelijks leven verschillen bijvoorbeeld per persoon met autisme.

Hoeveel mensen hebben autisme?

Naar verwachting heeft 1% van de Nederlanders autisme. Het kan bij iedereen voorkomen. Het maakt dus niet uit hoe slim je bent of waar je vandaan komt.

De diagnose van autisme wordt minder vaak bij vrouwen vastgesteld. Dit kan komen doordat het bij hen minder snel wordt herkend. Lees hier meer over op de pagina van autisme bij vrouwen >

Welke symptomen horen bij autisme?

 • Je vindt het moeilijk om contact te maken en te onderhouden.
 • Je hebt meer dan anderen moeite met praten en communiceren.
 • Je vindt het lastig om je dingen die er niet zijn, voor te stellen. Je hebt geen fantasie, of juist een te grote fantasie.
 • Je houdt van bekende patronen en herhaling.
 • Je hebt interesse in één of meerdere speciale voorwerpen of activiteiten.

Belangrijk: Het kan dat je jezelf of een bekende in de beschrijving van kenmerken herkent. Dit betekent niet meteen dat je kunt spreken van een psychische aandoening. Wat je opvalt kan ook horen bij iemands karaktertrekken, temperament, gewoontes of omstandigheden.

💬 Wil je informatie, advies of ondersteuning?

Of weet je niet goed welke hulp bij je past? De medewerkers van Mentaal Vitaal denken graag met je mee. Je kunt (anoniem) je vraag stellen per telefoon (0900-1994, 10ct per minuut), chat of mail.

> Bekijk de openingstijden en meer informatie

Hoe ontstaat autisme?

Er is nog veel onbekend over het ontstaan van autisme. Wel is bekend dat autisme voor een groot deel erfelijk is en je dus met autisme wordt geboren. Ook kunnen omgevingsfactoren een rol spelen bij autisme. Het gaat dus om een samenspel van erfelijkheids- en omgevingsfactoren.

Erfelijk

Naar schattig is autisme voor 80% erfelijk bepaald. Het heeft dus te maken met je genen, waarbij eigenschappen van je ouders aan jou kunnen worden doorgegeven. Als (een van) je ouders of iemand uit je familie autisme heeft, is de kans groter dat jij ook autisme hebt.

In de hersenen

De ontwikkeling van de hersenen is anders bij mensen met autisme. In de eerste jaren worden de hersenen groter. Later zijn er vergrotingen en verkleiningen van bepaalde hersengebieden. Ook kunnen verbindingen tussen verschillende hersengebieden afwijken.

Omgeving

Ook de omgeving kan een rol spelen bij (het ontstaan van) autisme. Maar ook bij de uiting van de symptomen.

Extreme verwaarlozing kan leiden tot het gedrag en de symptomen die horen bij autisme, maar dat komt maar heel bijna nooit voor. Meestal verdwijnen de symptomen als deze kinderen naar een andere omgeving worden gebracht.

Wat kun je zelf doen bij autisme?

Als je autisme hebt, kun je verschillende dingen doen om jezelf te helpen. En je dagelijks leven gemakkelijker te maken. Hieronder geven we je enkele tips.

 • Lees en leer zoveel mogelijk over autisme. Zorg dat de mensen die belangrijk voor je zijn er genoeg over weten. Op de sites van Personen uit het Autisme Spectrum (PAS) en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) lees je over de verschillende stoornissen.
 • Zorg voor structuur. Als je je dagelijkse dingen op dezelfde manier doet, kan dat veel rust geven.
 • Geef je grenzen aan. Het is belangrijk om je eigen grenzen te kennen en aan te geven wanneer je merkt dat je overprikkeld raakt. Neem dan even tijd en rust voor jezelf.  
 • Zoek contact met lotgenoten. Via PAS en NVA kun je ook in contact komen met lotgenoten. Het helpt om van anderen te horen hoe zij omgaan met autisme.
 • Vraag gerust om hulp. Zoek samen met je behandelaar, vrienden en familie uit hoe je het beste om kunt gaan met autisme. Kijk wat je aan kunt op school, of je werk.
 • Wees lief voor jezelf. Het hebben van autisme kan uitdagingen met zich meebrengen. Wees dan ook niet te streng voor jezelf.  

Hulp via telefoon, mail of chat

Welke behandelingen bij autisme zijn er?

Er zijn verschillende psychologische behandelprogramma’s. Hiermee verminder je sommige klachten. De behandeling heeft drie doelen:

 • Structuur brengen in de omgeving.
 • stimuleren van de normale ontwikkelen
 • Verminderen van gedragsproblemen.

Medicijnen

Er is geen medicijn dat autisme geneest. Tot nu toe worden medicijnen gebruikt die voor andere stoornissen zijn bedoeld, zoals antipsychotica en antidepressiva.

💬 Heb je een vraag over dit onderwerp? Voor jezelf of voor een ander?

Of wil je meer weten over de informatie op deze website? Je kunt (anoniem) je vraag stellen per telefoon (0900-1994, 10ct per minuut), chat of mail.

> Bekijk de openingstijden en meer informatie

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under creativecommons.org
Stel een vraag
Scroll naar boven