Manage je tijd

Verstandig omgaan met tijd, ook wel time management genoemd, is niet eenvoudig. Het betekent dat je je prioriteiten bepaalt. Niet alles kan tegelijk en niet alles heeft evenveel haast. Door je tijd verstandig te besteden, heb je minder stress en werk je zorgvuldiger en efficiënter.

Oefening

Begeleiding: 

N.v.t.

Lengte / de duur: 

Enkele oefening

Kosten:

Gratis​

 
Oefening

Belangrijk en urgent?

Beslis voor alle activiteiten die je wekelijks doet (werk of privé) in welke categorie ze thuis horen:
I      Belangrijk en urgent
II     Belangrijk en niet urgent
III    Niet belangrijk en urgent
IV   Niet belangrijk en niet urgent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijk zijn activiteiten die voor jou persoonlijk van waarde zijn, omdat ze je doelen en principes ondersteunen.

Urgent zijn activiteiten waar je direct aandacht (en dus tijd) aan moet besteden.

 
Plannen

Maak elke week een planning in je agenda. Belangrijke en urgente zaken zijn onvermijdelijk, maar probeer vooral tijd te besteden aan zaken die belangrijk en niet urgent zijn. Laat onbelangrijke zaken links liggen.

Jij bepaalt wat belangrijk is.

Het is heel persoonlijk wat je als belangrijke en niet belangrijke activiteit definieert. Een half uur langer in bed blijven liggen kan voor jou bijvoorbeeld heel belangrijk zijn, terwijl het voor een ander totaal onbelangrijk is. Laat je dus niet zomaar door de mening van anderen afleiden.

Tip

Maak de planning voordat de week start en neem hier de tijd voor.

 

Voor meer oefeningen over o.a. positieve gedachten en gevoelens, meer balans en mentale fitheid, ga naar Psyfit.nl

Niet belangrijk

Belangrijk

Urgent

Niet urgent

I. Nu doen, onderneem actie!
 

Voorbeelden:

 • Spoedklussen

 • Urgente problemen

 • Deadlines

III. Overdragen aan iemand anders of tussendoor doen

Voorbeelden:

 • Mailtjes

 • Telefoontjes

 • Betalingen

II. Inplannen, niet te lang uitstellen

Voorbeelden:

 • Opbouwen en  onderhouden van relaties

 • Nieuwe kansen onderzoeken

 • Planning

 • Administratie

IV. Niet doen

Voorbeelden:

 • Te veel televisie kijken

 • Voortdurend checken van mail

 • Uitstelgedrag (‘eerst een kopje koffie ...’) 

© 2016 TRIMBOS-INSTITUUT
www.trimbos.nl