Organisatie achter Mentaal Vitaal
De website Mentaal Vitaal is een initiatief van het Trimbos-instituut en het Fonds Psychische Gezondheid. Het project werd gefinancierd door het ministerie van VWS.

Ontwikkelaar
Mentaal Vitaal is ontwikkeld door het Trimbos-instituut. Het Trimbos-instituut is het landelijk kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg.
Trimbos-instituut
Postbus 725
3500 AS Utrecht
T +31(0)30-2971100
www.trimbos.nl


Design en bouw
Trimbos-instituut

www.trimbos.nl

Auteursrechten
De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Wanneer u een artikel of een passage wilt verspreiden dan dient u daarvoor voorafgaand toestemming te vragen aan het Trimbos-instituut. Publicatie dient altijd te geschieden onder vermelding van de auteur en de bron.
De foto's mogen niet door derden worden gebruikt.


Heeft u vragen?
Stuur een mail naar: [email protected]

© 2016 TRIMBOS-INSTITUUT
www.trimbos.nl