single.php
. . . Psychische aandoening ADHD bij meisjes en vrouwen

ADHD bij meisjes en vrouwen

Bij ADHD denk je misschien aan de drukke jongens in de klas. Toch komt ADHD ook onder meisjes en vrouwen voor. Alleen zie je het bij hen minder snel. Hieronder lees je hoe dit kan en waarom het ook belangrijk is om ADHD bij deze groep te herkennen.

Snel naar:

Bij jongens en mannen wordt ADHD vaker vastgesteld

Mannen hadden als kind vaker ADHD dan vrouwen. ADHD komt ook in de volwassenheid vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.1Ten Have, M., Tuithof, M., van Dorsselaer, S., Schouten, F., de Graaf, R. NEMESIS, de psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking, https://cijfers.trimbos.nl/nemesis/kerncijfers-psychische-aandoeningen/demografische-kenmerken/. Geraadpleegd op: 29 januari 2024. Trimbos-instituut, Utrecht.

Waarom wordt ADHD bij meisjes en vrouwen minder snel herkend?

Dit komt doordat meisjes en vrouwen met ADHD andere symptomen laten zien in vergelijking met jongens en mannen.

Jongens laten meer actief gedrag naar de buitenwereld zien. Zo zijn jongens met ADHD vaak hyperactief (druk), impulsief en meer agressief. Bij deze symptomen denken we over het algemeen sneller aan ADHD.

Meisjes zijn juist meer dromerig of hebben last van concentratieproblemen. Zij richten zich meer naar binnen. Dit valt door de omgeving minder makkelijk op. Hierdoor herkennen we ADHD minder snel bij meisjes en vrouwen.

Bij volwassenen zijn er minder belangrijke verschillen tussen de geslachten. Dit kan komen doordat jongens en mannen iets minder druk en impulsief worden naarmate als ze ouder worden.

Waarom is het goed om ADHD bij meisjes en vrouwen sneller te herkennen?

Wanneer je ADHD hebt, kan dit in het dagelijks leven soms best een uitdaging zijn. Bijvoorbeeld bij het plannen van afspraken of het afmaken van taken. Het is voor iemand met ADHD en voor de omgeving dan fijn om te weten hoe je hiermee om kunt gaan.

Ook gaat ADHD vaak samen met andere psychische problemen.2 Graaf, R. de, Have, M. ten, Dorsselaer, S. ‘De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking NEMESIS-2 : opzet en eerste resultaten’. Utrecht: Trimbos-instituut; 2010. Denk hierbij aan een depressie, angststoornis of verslaving. Als ADHD bij meisjes en vrouwen sneller vastgesteld wordt, kunnen deze problemen voorkomen worden.

Behandeling en zelfhulp bij meisjes en vrouwen met ADHD

De behandeling voor meisjes en vrouwen met ADHD is over het algemeen hetzelfde als voor jongens en mannen. Denk hierbij aan voorlichting over het omgaan met ADHD, therapie of medicatie.

  1. Ten Have, M., Tuithof, M., van Dorsselaer, S., Schouten, F., de Graaf, R. NEMESIS, de psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking, https://cijfers.trimbos.nl/nemesis/kerncijfers-psychische-aandoeningen/demografische-kenmerken/. Geraadpleegd op: 29 januari 2024. Trimbos-instituut, Utrecht.
  2. Graaf, R. de, Have, M. ten, Dorsselaer, S. van. ‘De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking NEMESIS-2 : opzet en eerste resultaten’. Utrecht: Trimbos-instituut; 2010.

Stel een vraag
Scroll naar boven