single.php
. . . Psychische aandoening ADHD bij meisjes en vrouwen

ADHD bij meisjes en vrouwen

Bij ADHD (ook wel: Attention Deficit Hyperactivity Disorder) denk je waarschijnlijk aan de drukke jongens in de klas. Toch komt ADHD ook onder meisjes en vrouwen voor. Alleen wordt het bij hen minder snel herkend. Hieronder lees je hoe dit kan en waarom het ook belangrijk is om ADHD bij deze groep te herkennen.

Cijfers en verhoudingen

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat ADHD vaker wordt vastgesteld bij jongens en mannen dan bij meisjes en vrouwen. Cijfers over verhoudingen verschillen per onderzoek en de manier waarop onderzoek is gedaan.

Over het algemeen wordt ADHD twee tot die keer vaker vastgesteld bij jongens en mannen dan bij meisjes en vrouwen (GGZ-Standaarden, Nederlandse Huisartsen Genootschap, NEMESIS-2).

Er zijn volgens het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid duidelijke aanwijzingen dat AD(H)D bij meisjes vaker over het hoofd wordt gezien. Of ADHD ook echt vaker bij jongens voorkomt, is niet duidelijk.

Waarom wordt ADHD bij meisjes en vrouwen minder snel herkend?

Dit komt doordat meisjes en vrouwen met ADHD andere kenmerken laten zien in vergelijking met jongens en mannen.

Jongens laten meer actief gedrag naar de buitenwereld zien. Zo zijn jongens met ADHD vaak hyperactief (druk), impulsief en agressief. Bij deze symptomen wordt sneller aan ADHD gedacht. Meisjes zijn juist meer dromerig of hebben last van concentratieproblemen. Zij zijn meer naar binnen gekeerd. Dit valt door de omgeving minder makkelijk op, waardoor ADHD bij hen minder snel wordt herkend.

Bij volwassenen zijn er minder belangrijke verschillen tussen de geslachten. Dit kan komen doordat jongens en mannen iets minder druk en impulsief worden naarmate ze ouder worden.

Waarom ADHD bij meisjes en vrouwen sneller herkend moet worden

Wanneer je ADHD hebt, kan dit in het dagelijks leven soms best een uitdaging zijn. Bijvoorbeeld bij het plannen van afspraken of het afmaken van taken. Voor iemand met ADHD, en voor de omgeving, is het dan fijn als je weet hoe je hiermee om kunt gaan.

Daarnaast laat het NEMESIS-2 onderzoek zien dat ADHD vaak samengaat met andere problemen en stoornissen. Denk hierbij aan depressies, angststoornissen of verslavingen. Als ADHD bij meisjes en vrouwen sneller vastgesteld wordt, kunnen deze problemen voorkomen worden.

Behandeling en zelfhulp bij meisjes en vrouwen met ADHD

De behandeling voor meisjes en vrouwen met ADHD is over het algemeen hetzelfde als voor jongens en mannen. Denk hierbij aan voorlichting over het omgaan met ADHD, therapie of medicatie. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanwezige klachten, die dus wel kunnen verschillen per geslacht.

Ook kun je aan de slag met deze adviezen die je helpen als je ADHD hebt. Voor de omgeving van iemand met ADHD hebben we ook wat tips.

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under creativecommons.org
Stel een vraag

Scroll naar top