Hulp en instanties:

Ambulante hulpverlening

Ambulante hulpverlening houdt in dat je hulp krijgt voor je psychische klachten of verslaving in de vorm van een aantal korte behandelsessies (therapie). Je wordt niet opgenomen in een ziekenhuis of een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en na elke sessie ga je gewoon weer naar huis. Het aantal sessies dat je volgt hangt af van de ernst van je klachten en hoe snel je herstelt. Je kan ook therapie in een groep krijgen. 

 

Waar kun je terecht voor ambulante hulp?

De therapie wordt gegeven door een psycholoog of psychiater. Je kunt terecht op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis en bij verschillende GGZ instellingen of instellingen voor verslavingszorg in het land. Vind een instelling bij jou in de buurt.

Voor ambulante hulpverlening is een verwijzing nodig van je huisarts of een eerstelijnspsycholoog.

 

Deeltijd- of dagbehandeling

Soms werken de korte behandelsessies niet voldoende. Een mogelijkheid is dan om de sessies wat langer te maken. Je verblijft dan overdag (of een deel van de dag) in de instelling, maar je mag tussen de sessies door wel gewoon naar huis. Dit noemen we deeltijd- of dagbehandeling.

 

Behandelvormen in de ambulante hulpverlening

Er zijn heel veel verschillende medicijnen en behandelingen voor psychische stoornissen. Sommige behandelingen krijg je alleen, andere in een groep. Verschillende behandelvormen worden ook vaak gecombineerd. Als je depressief bent, kun je bijvoorbeeld zowel medicijnen als gesprekstherapie krijgen. 

 

Tip

Ga bij het bepalen van een behandelvorm samen met je behandelaar na wat van alle geschikte mogelijkheden de voor- en nadelen zijn. Denk hierbij aan de volgende punten:
 

  • Wat is de kans op verbetering van je klachten?

  • Wat is snelheid waarmee een effect te verwachten is?

  • Heb je zelf vertrouwen in de behandeling?

  • Wat is de kans op bijwerkingen?

  • Wat is de emotionele en/of fysieke belasting van de behandeling?

  • Past de behandeling in je dagelijks leven (school, werk, gezin)?

Heb je last van psychische klachten? 

Je bent niet alleen. In Nederland heeft 1 op de 4 mensen last van psychische klachten. 

 

Vraag je je af waar je hulp kunt krijgen?

Hieronder staan de meest voorkomende vormen van hulp bij psychische klachten beschreven.

Bekijk alle behandelaars:

Huisarts

Bij de huisarts kun je terecht met al je vragen en klachten over je gezondheid en dus ook over je mentale gezondheid. Je bespreekt je klachten en hoe erg deze je gewone dagelijks leven beïnvloeden, zoals je relatie, het werk, school of gezinsleven. Samen kijk je wat de beste oplossing is.

POH-GGZ

POH-GGZ staat voor PraktijkOndersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg. De POH-GGZ werkt binnen de huisartsenpraktijk en begeleidt mensen met lichte psychische klachten, zoals piekeren, somberheid, angstklachten of werkstress/ burn-out. 

Maatschappelijk werker

Door allerlei problemen kun je het overzicht kwijtraken. Soms weet je gewoon niet waar te beginnen en van wie je hulp kunt krijgen. De maatschappelijk werker kan je dan op weg helpen. Deze biedt een luisterend oor en praktische hulp zodat je weer verder kan.

Eerstelijns psycholoog

Als je psychische klachten hebt kun je door de huisarts doorverwezen worden naar de eerstelijnspsycholoog. Deze onderzoekt samen met jou wat er aan de hand is en hoe je het probleem aan kunt pakken.

Opname

Wanneer ambulante of deeltijdbehandeling niet voldoende helpt, kan je opgenomen worden. Dit kan op verschillende plaatsen: In een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis, in een herstellingsoord, bij een therapeutische gemeenschap of bij een instelling voor verslavingszorg.

Lotgenotencontact

Wanneer jijzelf, of iemand uit je omgeving psychische klachten heeft kan dat heel verwarrend zijn. Je kunt misschien het idee hebben dat je er met niemand over kan praten of je schaamt je. Door het zoeken van lotgenoten kun je uit dit isolement komen. Lotgenotencontact is dus niet alleen voor mensen met klachten maar ook voor hun partners, kinderen of anderen betrokkenen.

Bedrijfsarts

Als je om gezondheidsredenen je werk niet (zo goed) kan doen als gebruikelijk, kun je terecht bij de bedrijfsarts. Met hulp van de bedrijfsarts kun je voorkomen dat gezondheidsproblemen erger worden of dat je (langer) uit je werk moet verzuimen. Ook helpt de bedrijfsarts bij het terugkomen op je werk als je ziek bent geweest.

Coaching en Counselling

Bij lichte problemen of als je meer inzicht wilt krijgen in je eigen gedrag en mogelijkheden kun je terecht bij een coach of counsellor. Het onderscheid tussen deze twee is niet altijd duidelijk te zien en er is een grote overlap. Maar grofweg heeft counselling een iets meer therapeutisch karakter dan coaching. 

Cursussen en Trainingen

De meeste instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) bieden voorlichting, (groeps)cursussen en trainingen voor mensen met lichte psychische klachten, en hun familieleden of partners. Je kunt vaak snel aan de slag in je eigen omgeving. Zo voorkom je dat je problemen erger worden en krijg je weer grip op je leven.

Please reload

© 2016 TRIMBOS-INSTITUUT
www.trimbos.nl