single.php
. . . Hulp Opname

Opname

Wanneer ambulante of deeltijdbehandeling niet voldoende helpt, kan je opgenomen worden. Dit kan op verschillende plaatsen: In een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis, in een herstellingsoord, bij een therapeutische gemeenschap of bij een instelling voor verslavingszorg.

Als je wordt opgenomen ben je dag en nacht in de instelling. Je krijgt een behandeling voor je psychische klachten of verslaving en als het nodig is, word je verpleegd of verzorgd.

Crisisopname

Soms zijn psychische klachten zo acuut dat crisisopname de enige uitkomst is. Bijvoorbeeld bij een zelfmoordpoging. Een crisisopname is een tijdelijke opname en duurt vaak maar een paar uur of een paar dagen. Vaak volgt daarna een ambulante behandeling. Crisisopname kan vrijwillig of gedwongen zijn.

Gedwongen opname

Iemand die een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving vormt door een geestelijke stoornis kan tegen zijn of haar zin in worden behandeld. De verplichte behandeling kan een gedwongen opname zijn, maar dat hoeft niet. Iemand kan ook verplicht worden om regelmatig naar een instelling terug te komen. Bijvoorbeeld om medicijnen te krijgen. Dat heet een ambulante behandeling.

De regels voor verplichte zorg in de geestelijke gezondheidszorg staan in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De Wvggz regelt verplichte zorg voor mensen met een psychische stoornis. De wet geldt sinds 1 januari 2020.

Heb je last van psychische klachten?

Je bent niet alleen. In Nederland heeft 1 op de 4 mensen last van psychische klachten.

Sta je op een wachtlijst? Bel MIND Korrelatie

Sta je op een wachtlijst of kun je om een andere reden langere tijd niet terecht bij je hulpverlener? Neem contact op met MIND Korrelatie om de mogelijkheid tot overbruggingshulp te bespreken. De overbruggingshulp bestaat uit 1 tot 5 gesprekken met een hulpverlener van MIND Korrelatie. Overbruggingshulp is gratis.

Klik hier voor alle contactmogelijkheden om je aan te melden.

Vraag je je af waar je hulp kunt krijgen?

Hieronder staan de meest voorkomende vormen van hulp bij psychische klachten beschreven.

Bekijk alle behandelaars:

Hulp en instanties

Vraag je je af waar je hulp kunt krijgen? Hieronder staan de meest voorkomende vormen van hulp bij psychische klachten beschreven.

Stel een vraag
Scroll naar boven