Hulp en instanties:

Coaching en counselling

Bij lichte problemen of als je meer inzicht wilt krijgen in je eigen gedrag en mogelijkheden kun je terecht bij een coach of counsellor. Het onderscheid tussen deze twee is niet altijd duidelijk te zien en er is een grote overlap. Maar grofweg heeft counselling een iets meer therapeutisch karakter dan coaching. Afhankelijk van je probleem en doel zijn er meer of minder gesprekken nodig, maar meestal zijn 5 tot 7 gesprekken voldoende.

Wat kun je verwachten van een coach?

Een coach begeleidt je op persoonlijke basis en brengt de motivatie op gang om te veranderen. Samen stel je een doel vast en een plan hoe dit te bereiken. De coach stelt de juiste vragen en laat jou nadenken over je gedrag, je drijfveren en je wensen. Het is geen passief proces: je zult zelf actief aan de slag moeten gaan met het aanleren van nieuwe vaardigheden. 

Wat kun je verwachten van een counsellor?

Counselling is een laagdrempelige en kortdurende vorm van individuele psychosociale begeleiding. Bij de counsellor ben je dan ook niet ziek, maar zit je op dit moment met een probleem waar je alleen geen uitweg in weet. Samen, aan de hand van vragen die de counsellor je stelt, ga je op zoek naar een oplossing die past binnen de grenzen van jouw mogelijkheden. De counsellor maakt naar aanleiding van jouw hulpvraag een persoonlijk plan om samen te werken aan een voor jou zinvolle oplossing. 

Kwaliteit coaches en counsellors

Coach en counsellor zijn vrije beroepen en in feite kan iedereen kan zichzelf zo noemen. Waar moet je op letten bij de keus van een coach of counsellor? In de eerste plaats kun je dit doen door te kijken of iemand een gedegen opleiding achter de rug heeft, bijvoorbeeld een erkende opleiding Coaching & Counselling. Ook zijn erkende coaches vaak aangesloten bij het NOBCO, een beroepsvereniging van coaches. Op de website van het NOBCO kun je op zoek naar een coach.
Veel counsellors zijn aangesloten bij de ABvC, een beroepsvereniging van counsellors. Op de website van de ABvC kun je een counsellor bij jou in de buurt zoeken.


Tip

Het is heel belangrijk dat je vooruitgaat en dat je dat opmerkt. Als je het gevoel hebt dat dat niet het geval is, dan kun je dit altijd zeggen en zal de coach of counsellor een andere aanpak voorstellen of je doorverwijzen naar de huisarts.

Heb je last van psychische klachten? 

Je bent niet alleen. In Nederland heeft 1 op de 4 mensen last van psychische klachten. 

 

Vraag je je af waar je hulp kunt krijgen?

Hieronder staan de meest voorkomende vormen van hulp bij psychische klachten beschreven.

Bekijk alle behandelaars:

Huisarts

Bij de huisarts kun je terecht met al je vragen en klachten over je gezondheid en dus ook over je mentale gezondheid. Je bespreekt je klachten en hoe erg deze je gewone dagelijks leven beïnvloeden, zoals je relatie, het werk, school of gezinsleven. Samen kijk je wat de beste oplossing is.

POH-GGZ

POH-GGZ staat voor PraktijkOndersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg. De POH-GGZ werkt binnen de huisartsenpraktijk en begeleidt mensen met lichte psychische klachten, zoals piekeren, somberheid, angstklachten of werkstress/ burn-out. 

Maatschappelijk werker

Door allerlei problemen kun je het overzicht kwijtraken. Soms weet je gewoon niet waar te beginnen en van wie je hulp kunt krijgen. De maatschappelijk werker kan je dan op weg helpen. Deze biedt een luisterend oor en praktische hulp zodat je weer verder kan.

Eerstelijns psycholoog

Als je psychische klachten hebt kun je door de huisarts doorverwezen worden naar de eerstelijnspsycholoog. Deze onderzoekt samen met jou wat er aan de hand is en hoe je het probleem aan kunt pakken.

Ambulante hulpverlening

Ambulante hulpverlening houdt in dat je hulp krijgt voor je psychische klachten of verslaving in de vorm van een aantal korte behandelsessies (therapie). Je wordt niet opgenomen in een ziekenhuis of een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en na elke sessie ga je gewoon weer naar huis. 

Opname

Wanneer ambulante of deeltijdbehandeling niet voldoende helpt, kan je opgenomen worden. Dit kan op verschillende plaatsen: In een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis, in een herstellingsoord, bij een therapeutische gemeenschap of bij een instelling voor verslavingszorg.

Lotgenotencontact

Wanneer jijzelf, of iemand uit je omgeving psychische klachten heeft kan dat heel verwarrend zijn. Je kunt misschien het idee hebben dat je er met niemand over kan praten of je schaamt je. Door het zoeken van lotgenoten kun je uit dit isolement komen. Lotgenotencontact is dus niet alleen voor mensen met klachten maar ook voor hun partners, kinderen of anderen betrokkenen.

Bedrijfsarts

Als je om gezondheidsredenen je werk niet (zo goed) kan doen als gebruikelijk, kun je terecht bij de bedrijfsarts. Met hulp van de bedrijfsarts kun je voorkomen dat gezondheidsproblemen erger worden of dat je (langer) uit je werk moet verzuimen. Ook helpt de bedrijfsarts bij het terugkomen op je werk als je ziek bent geweest.

Cursussen en Trainingen

De meeste instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) bieden voorlichting, (groeps)cursussen en trainingen voor mensen met lichte psychische klachten, en hun familieleden of partners. Je kunt vaak snel aan de slag in je eigen omgeving. Zo voorkom je dat je problemen erger worden en krijg je weer grip op je leven.

Please reload

© 2016 TRIMBOS-INSTITUUT
www.trimbos.nl